22 4875858

info@bpic.eu

RADWAG - Wręczenie certyfikatu

2016.05.04

Krysia

Organizacja Godna Zaufania

2016.06.01

01

Przemysł chemiczny Wielkiej Brytanii

2014.05.13

Przemysł chemiczy w Wielkiej Brytanii wpływ kryzysu globalnego oraz wyzwania dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej

 

Przemysł chemiczny UK str.1 Przemysł chemiczny UK str.2

Wszyscy naukowcy widzą początek końca łatwo uzyskiwanej i przetwarzanej energii. Jednak to, jak rządy poszczególnych krajów, władze i przemysł podejdą do sprawy w nadchodzących dziesięcioleciach, będzie miało przeogromny wpływ na nas, nasze społeczeństwo i planetę. Kluczową rolę odgrywa tu między innymi przemysł chemiczny.

 Przemysł chemiczny (głównie produkcja podstawowych chemikaliów i farmaceutyków) jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki brytyjskiej. W 2010 roku produkty chemiczne osiągnęły globalny przychód w wysokości około 2,610 mld GBP – z czego Azja generuje około 49 proc. światowej sprzedaży, Unia Europejska 25 proc., a Ameryka Północna 20 proc. Udział brytyjskiego przemysłu chemicznego w światowej sprzedaży w 2010 roku wynosił około 55 mld GBP, to jest 2 proc. światowego dochodu (13 proc. z UE ), co sprawia, że Wielka Brytania jest czwartym największym producentem chemikaliów w UE, po Niemczech, Francji i Włoszech.

 

Wpływ spowolnienia gospodarczego
Uzależnienie przemysłu chemicznego od innych sektorów gospodarki brytyjskiej spowodowało, że znacząco odczuł on skutki kryzysu. Sektor chemiczny, który świetnie prosperował do czasu kryzysu gospodarczego z 2008 i 2009 roku, zaczął odnotowywać znaczny spadek sprzedaży – odpowiednio o 9,1 i 12,4 proc. W latach 2010–2011 odnotowano wzrost w stosunku do poziomu z 2008 roku, a obroty wyniosły 58 mld GBP, które to ponownie zmniejszyły się w roku 2012 – o około 6 proc.

 

Perspektywy
Tempo rozwoju przemysłu chemicznego ma stale rosnąć. Szacuje się, że do roku 2030 światowe obroty sektora chemicznego podwoją się w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to średnie tempo wzrostu wynosiło około 5 proc. rocznie, a w Europie i Ameryce Północnej było niższe o około 2–3 proc. Niemniej jednak, przewiduje się, że produkcja tworzyw sztucznych i produktów zdrowotnych wzrośnie powyżej średniej światowej.
Pomimo optymistycznych perspektyw nie można pominąć faktu, że branża jest w dużym stopniu zależna od ogólnej koniunktury gospodarczej. Wpływa na nią ma nie tylko konkurencja z Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Północnej, ale również takie czynniki, jak zużycie energii i emisja CO2 czy dostępność surowców i ich wykorzystanie.
Przemysł chemiczny jest jednym z najbardziej energochłonnych przemysłów w Wielkiej Brytanii, zużywającym 22 proc. całkowitej energii przemysłowej kraju, co stanowi około 1–4 proc. całej zużytej energii. Według szacunków Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CIA – Chemical Industry Association) można osiągnąć poprawę efektywności energetycznej procesów o około 35 proc. w porównaniu do poziomu z 1990 roku. Należy jednak wziąć pod uwagę koszty paliwa oraz – odgrywające coraz ważniejszą rolę – zmiany klimatyczne.
W 2009 roku wartość emisji dla brytyjskiego przemysłu we wszystkich branżach kształtowała się następująco: 560 Mt CO2e z czego 84 proc. w formie CO2, 7 proc. – CH4, 6 proc. – N2O, i 2,64 proc. – gazy F. Z tego na przemysł chemiczny przypadło do 131,6 Mt CO2 (około 23 proc.).
Emisje bezpośrednie i procesowe brytyjskiego przemysłu chemicznego zmniejszyły się o 70 proc. od 1990 roku, jednak przewidywany rozwój tego sektora spowoduje ich ponowny wzrost. Sytuacja przemysłu chemicznego jest zatem szczególnie trudna, bo wymaga się obniżenie emisji do 80 proc. od poziomu z 1990 roku.
Jeśli brytyjski przemysł chemiczny będzie wzrastał w tempie 3 proc. rocznie do 2020 roku, a mix produkcji chemicznej pozostanie bez zmian, to emisje bezpośrednie i procesowe zwiększą się o 34 proc. do roku 2020 (a jeśli te wyliczenia rozszerzymy do 2050 roku to emisje zwiększą się aż o 226 proc.!). Nawet przy wolniejszym tempie wzrostu – tj. 1-proc. w skali roku – szacuje się zwiększenie emisji o 10,5 proc. do 2020 roku i 49 proc. do roku 2050.
Powyższa analiza wskazuje, że odwęglenie przemysłu chemicznego – podobnie zresztą, jak i innych sektorów gospodarki – będzie bardzo trudnym zdaniem przy obecnych poziomach redukcji emisji. Warunkiem koniecznym będzie zatem współpraca z międzynarodowymi producentami chemicznymi, użytkownikami i konsumentami towarów produkowanych przez przemysł. W grę wchodzą między innymi następujące rozwiązania: poprawa wydajności materiałowej (zmniejszenie wykorzystania materiałów) oraz zhierarchizowanie odpadów (recykling).

 

Bariery i szanse dla brytyjskiego przemysłu chemicznego
Wyższej opisane są wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym i potencjalny wpływ odwęglenia tego przemysłu na jego dalszy rozwój, ale można przy okazji zastanowić się nad środkami umożliwiającymi zmniejszenie wpływów przemysłu chemicznego oraz przemysłu w ogóle na emisyjność gazów cieplarnianych. Z pewnością temu celowi mogłoby służyć większe wykorzystanie biomasy. Szacuje się, że poprzez wykorzystania biomasy jako paliwa i surowca, oszczędności (w przypadku branży chemicznej) kształtowałyby się na poziome ponad 5 Mt CO2e na rok. Oznacza to, że w roku 2030 około 35 proc. światowej produkcji chemicznej mogłoby w pewnym stopniu funkcjonować w oparciu o biomasę. Jednakże wykorzystanie biomasy w przemyśle chemicznym będzie w dużej mierze zależeć od wagi netto paliwa, które jest zastąpione.
Na zmniejszenie poziomu emisji wpłynęłoby również wykorzystanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla – CCS, która odgrywa niezmiernie istotną rolę w przypadku wszystkich sektorów emitujących CO2, lub elektryfikacja ciepła przemysłowego (co jednak wymaga zmiany infrastruktury, a to oznacza bardzo duże koszty). Pewnym rozwiązaniem wpływającym na dalszy rozwój przemysłu byłaby również zmiana polityki unijnej dotyczącej zmian klimatycznych.
Wszystkie te koncepcje są bardzo trudne do wprowadzenia i będą wielkim wyzwaniem dla branży chemicznej. Jednak ich wprowadzenie w życie jest konieczne, w czym nieodzowna będzie pomoc specjalistów podchodzących kompleksowo do tematu, posiadających wiedzę zarówno techniczną, jaki z zakresu prawa czy ekologii.

 www.bpic.eu

www.afnor.org

 

Polityka plików Cookie

 

Czym są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego bpic.eu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego bpic.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c)utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d)dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W ramach serwisu internetowego bpic.eu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a)"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym bpic.eu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego bpic.eu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.